Obaveštenje o autorskim pravima
Ova web stranica i njen sadržaj zaštićeni su autorskim pravima ©Dečiji arhitektonski centar Kiparh 2018-2020. Sva prava zadržana.
Sve fotografije, tekstualna dokumentacija i informacije o vrsti i načinu pružanja usluga na web lokaciji deo su intelektualne svojine autora i bilo kakva redistribucija, kopiranje i/ili plagiranje bilo koje vrste zakonom je zabranjeno.
Zabranjena je bilo kakva distribucija ili reprodukcija dela ili kompletnog sadržaja u bilo kom obliku.
Ne možete, osim uz izričito pismeno odobrenje, distribuirati ili komercijalno iskorišćavati sadržaj, niti isti možete postaviti na bilo koju drugu web lokaciju ili u drugi oblik elektronskog sistema za preuzimanje.